Publication:
Ortak çalışma alanlarının tercih edilme motivasyonları: İstanbul örneği

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Yıldız, Yiğitcan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Ortak çalışma alanları, yeni nesil ofis konsepti olarak hayatımıza girmiştir. Çalışmanın ana konusunu, ortak çalışma alanlarının tercih edilme motivasyonları oluşturmaktadır. Bu kapsamda, bu alanların karakteristik özellikleri ve kullanıcı kitleleri ortaya konulmuştur. İstanbul'da yer alan ortak çalışma ofisleri de araştırma kapsamında incelenmiştir. Araştırmada, söz konusu motivasyonların anket uygulaması yapılarak ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Yapılan değerlendirmelerde, İstanbul özelinde ortak çalışma alanlarının tercih edilme motivasyonlarının ilk sırasında, bu ofislerin maddi olarak ulaşılabilir olmalarının yer aldığı sonucuna varılmıştır. Araştırmanın sonuç bölümünde, kullanıcıların farklı karakteristik özelliklerinin motivasyon tercihlerindeki değişimi ölçülmüş, ortak çalışma alanı sağlayıcılarına yönelik de birtakım önerilerde bulunulmuştur.


Co-working spaces, have entered our lives as a new generation office concept. The main subject of this research is the preference motivations for co-working spaces. Within this scope, the characteristic features and user groups of these spaces have been examined. The co-working spaces in Istanbul was also examined in this study. In this paper, it is aimed to reveal the mentioned motivations by applying a questionnaire to the users. In the assessments, it was concluded that affordable rental options takes the first place of the motivations for choosing co-working spaces in Istanbul. In the conclusion part of the paper, some suggestions have been made to those who will take initiatives to provide a co-working space today and in the coming years.

Description
Keywords
İşletme , Business Administration
Citation