Publication:
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç romanı ve Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanının Türkçe A1-A2 seviyesine uyarlanması

Date
2014-06
Authors
Mazlum, Dilek Ebru
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Özellikle son yıllarda eğitimleri için ülkemizi tercih eden öğrencilerimizin sayıları arttıkça, o öğrencilere Türkçeyi sevdirecek ve öğretecek materyallere de gereksinim artmıştır. Bu amaçla, bu tez çalışmamızda Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç ve Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eserlerini yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerimize bir kaynak sağlamak amacıyla A1-A2 dil seviyelerine uyarladık. Böylece öğrencilerimizin hem üzerinde çalışma yapabilecekleri materyal sayılarını arttırmak hem de Türk Edebiyatı'nın bu seçkin örnekleri ile tanışıp Türkçeyi daha fazla sevmelerini sağlamak istedik. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanları içerik ve üslup bakımından farklı oldukları için öğrencilerimize iki farklı yaklaşım sunacağını düşündük. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç'ta görülen ironik ve olumlu bakış açısı Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nda yerini daha duygusal ve karamsar bir görüşe bırakır. Böylece öğrencilerimizin dili, mutlu ve mutsuz ruh halleriyle yazılmış iki farklı eserde daha iyi duyumsayabilecekleri kanaatindeyiz. Eserleri A1-A2 seviyelerine uyarlarken romanların özgün biçimleri ve üslup elden geldiğince korunmaya çalışılmıştır. Eserlerden hiçbir bölüm çıkartılmamış ve hiçbir detay atlanmamıştır. Yalnızca öğrencilerimizin A1-A2 seviyelerinde öğrendikleri dilbilgisi yapıları kullanılmaya gayret edilmiştir.

Description
As the number of foreign students who prefer Turkey for education has risen recently, so has the need for materials to help them study and become fond of the Turkish language. To this end, in this thesis study, we adapted the "Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç" (Marriage Under the Comet) by Hüseyin Rahmi Gürpınar and "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" (Surgical Ward Nine) by Peyami Safa to the A1-A2 language levels to provide learning material for those students learning Turkish as a foreign language. Our purpose was to increase the amount of materials which our students can study on and to increase their fondness for the Turkish language by introducing these excellent works from the Turkish literature. Since the novels "Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç" and "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" differ as to content and style, we felt they would provide two different approaches to our students. Whereas "Kuyruklu Yıldız Altında" has an ironic and positive outlook, "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" is more emotional and pessimistic. We believe our students will get a better sense of the language by reading two different works penned in positive and negative moods, respectively. During adaptation to A1-A2 levels, the original forms and styles of the novels were preserved to the greatest extent possible. No parts were omitted and no detail was skipped. Efforts were shown to make us of only the grammatical structures which our students study at the A1-A2 levels.
Keywords
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu , Gürpınar, Hüseyin Rahmi , Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç , Roman , Novel , Safa, Peyami , Türk Romanı , Turkish Novel , Türkçe , Turkish , Türkçe Eğitimi , Turkish Education , Türkçe Öğretimi , Turkish Teaching , Yabancı Dil Öğretimi , Foreign Language Teaching
Citation