Publication:
AİHM Kararları Işığında Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Delillerin Değeri

Date
2008-02
Authors
Tezcan, Durmuş
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Türk Ceza Hukuku Derneği, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Adil yargılanma, Delil
Citation