Yayın:
Söylenlerde `'Cinler'' ve Altın Pusula filmindeki `'cin'' kavramının çözümlenmesi

dc.contributor.advisorSimten Gündeş
dc.contributor.authorKoçaslan, Sevda Serpil
dc.date.accessioned2014-08-22T13:05:13Z
dc.date.available2014-08-22T13:05:13Z
dc.date.issued2009-09
dc.description.abstractBu çalışmadaki amacım, Söylenlerde `'cinler'' ve Altın Pusula filmindeki `'cin'' kavramını irdeleyerek, Vladimir Propp'un Masal Çözümleme yöntemiyle, bütün masallarda olduğu gibi Altın Pusula filminin de Propp'un 31 işleviyle örtüştüğünü kanıtlayarak çözümlemektir. Çalışmamın giriş bölümde, Altın Pusula filmi hakkında genel bilgi verdikten sonra çalışmamda uygulayacağım yöntem ve örnek alacağım kuramcı belirtilecektir. İkinci bölümde genel olarak `'cin'' kavramını incelenecek, `'cin'' kavramının kulaktan kulağa anlatılanlar ile gelmiş olduğunu ve sözlük anlamının `'gözle görünmeyen varlıklar'' olduğu belirtilecektir. Çalışmamın üçüncü bölümünde, cinlerin inanç ritüellerinde, mitoloji ve masallarda kazandığı kavramlar incelenecektir. Şaman'ların uyguladığı tapınma ayinlerinden, `'cin'' ve `'peri'' kavramlarının dört büyük din kitabındaki yeri, doğu ve batı dinlerinde `'cin'' ve `'peri'' kavramı arasındaki farklılıklar ve masallardaki `'cin'' kavramını irdeledikten sonra, Rus kuramcı Vladimir Propp ve Propp'un `'Masalın Biçimbilimi ve 31 işlevi'''ne değinilecektir. Dördüncü bölümde Altın Pusula filmi masalsı yapısı çerçevesinde Vladimir Propp'çu yönteme göre çözümlenecek, filmdeki eylemler Propp'un 31 işlevine uygunluğu, kaç maddede örtüştüğünün incelenmesinden sonra filmin kimliği, öyküsü, çekim özellikleri belirtilecek ve filmde yer alan hayvan cinlerinin bulunduğu sahneler çözümlenecektir. Çalışmamın beşinci bölümü olan sonuç bölümünde, Altın Pusula filminin Propp'un 31 işlevinin 30'u ile bire bir örtüştüğünü kanıtlanarak, maddeler birer birer yorumlanıp masal çözümlemeleri yaparken Propp'çu yöntemi temel alarak çözümlememizin son derece başarılı olacağı kuşku getirmez bir sonuç olacağı belirtilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractMy aim in this study is while analysing the movie `?The Golden Compass??, to proof that Vladimir Propp?s method in analysing fairy tales and his 31 functions completely overlap with the movie and to examine the `?jinnees?? in myths and analysing the concept of `?Jinnees?? of the movie. After giving some general information about the movie `?The Golden Compass? in the prologue of my study, the applied method and imitated theorist will be specified. The meaning of `?jinn?? will be examined in the second chapter and it will be defined that the concept of `?jinn?? expanded through telling by one to another and that its dictionary meaning is defined as `?invisible being??. In the third chapter of my study, the concept of `?jinn?? which is gained in religious beliefs, myths and fairy tales will be examined. After the scrutiny of the rites of the Shaman?s, the concept of `?jinn?? in the four major religious books, the difference in the belief in `?jinnees?? between the religions of the east and west, and the `?jinnees?? in fairy tales, the Russian theorist Vladimir Propp and his `?the 31 functions of the Morphology of Fairy Tales?? will be addressed. In the fourth chapter, the fairy structure of the movie `?The Golden Compass?? will be analysed according to Vladimir Propp?s method. After examining how many of the events in the film overlap with Propp?s 31 functions, the certificate, the story, and the shooting features of the film will be clarified. In the end of this chapter, the scenes in which `?animal jinnees?? appear will be analysed. In the fifth chapter which is the conclusion of my study, it is verified that the movie `?The Golden Compass?? completely overlaps 30 of the 31 functions of Propp. These functions are expounded one by one and it is commented that while analysing, using Vladimir Propp?s method as base, the analysis will be, without any doubt, reach a successful result.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/606
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectSahne ve Görüntü Sanatlarıtr_TR
dc.subjectİletişim Bilimleritr_TR
dc.subjectAltın Pusulatr_TR
dc.subjectCintr_TR
dc.subjectFilmtr_TR
dc.subjectFilm çözümlemetr_TR
dc.subjectMasallartr_TR
dc.subjectMitlertr_TR
dc.subjectMitolojitr_TR
dc.subjectPropp, Vladimirtr_TR
dc.subjectSöylentr_TR
dc.subjectPerforming and Visual Artstr_TR
dc.subjectCommunication Sciencestr_TR
dc.subjectGolden Compasstr_TR
dc.subjectGenietr_TR
dc.subjectFilm analysistr_TR
dc.subjectTalestr_TR
dc.subjectMythstr_TR
dc.subjectMitologytr_TR
dc.subjectMythologytr_TR
dc.titleSöylenlerde `'Cinler'' ve Altın Pusula filmindeki `'cin'' kavramının çözümlenmesitr_TR
dc.titleJinn in myths and the analysis of the concept of "jinnees" in the movie the Golden Compass
dc.typeThesistr_TR
dspace.entity.typePublication
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Thumbnail Image
Ad:
SevdaSerpilKocaslanYLtez.pdf
Boyut:
5.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Yüksek Lisans Tezi
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Thumbnail Image
Ad:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama