Yayın:
Yönetim Kurulu Cinsiyet Çeşitliliğinin İşletmelerin Finansal Performansına Etkisi: Bist Holdingler Ve Yatırım İşletmeleri

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2020
Yazarlar
Çalış, Yıldırım Ercan
Şahin, Bertaç Şakir
Gürel, Ceren Aycan
Ayrancı, Bengi
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
İşletmelerin yönetim kurulları, bir işletmenin kurumsal kimliğini temsil eden ve işletmenin yönünü belirleyen önemli bir unsurdur. Yönetim kurulunun yapısı, kurumsal yönetim teorileri açısından tartışılmıştır. Özellikle yönetim kurulunun cinsiyet çeşitliliğinin işletmeler üzerindeki etkisi, işletmelerin kurumsal yönetim süreçleri açısından incelenmiştir. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören holding ve yatırım işletmelerindeki cinsiyet çeşitliliğinin bu işletmelerin finansal performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, öncelikle konuya ilişkin literatür incelemesi ortaya konmuştur. Ardından çalışmaya konu işletmelerin 2014-2019 yılı yönetim kurullarında kadın üye bulunan ve bulunmayan faaliyet dönemleri, içerik analizi ile T- Testi’ne tabi tutulmuştur. Araştırmaya konu işletmelerin kadın üye bulunan dönemlerinde nakit oranın daha yüksek çıktığı, kadın üye bulunmayan dönemlerinde kârlılık oranlarının (ROA, ROE) daha yüksek bir değere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Board of director, which represents the corporate identity of a business and determines the direction of the business, is an important element. The structure of the board of director was examined in terms of corporate management theories. Especially, the impact of the board's gender diversity on businesses was examined in terms of the corporate governance processes of businesses. In this study, the effect of gender diversity on holding and investment firms in Borsa Istanbul was analyzed. For this purpose, firstly, a literature review was introduced. Then the operating cycles of the enterprises were divided into two as female board members operating cycle and non-members operating cycle for 2014-2019. These activity periods were subjected to T-Test and content analysis. It is concluded that the cash rate have a higher value in the periods when the enterprises have female members, In periods when there are no female board members, the profitability rates are higher.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Yönetim Kurulu, Cinsiyet Çeşitliliği, Finansal Performans, G30, G34, G38, Board of Director, Gender Diversty, Financial Performance
Alıntı