Publication:
Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Ülkemizde İç Aydınlatma Konusu İle İlgili Yasal Mevzuatın Değerlendirilmesi

Date
2009
Authors
Erkin, Emre
Manav, Banu
Kutlu, Rana
Küçükdoğu, Mehmet Şener
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada, Avrupa Birliği uyum sürecinde iç aydınlatma konusunda yürürlüğe giren TSE Standartları, yine AB uyum süreci ve Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında “aydınlatma konusu” ile ilgili mevcut yasal yapı ve düzenlemeler ele alınarak incelenmiştir. Đç aydınlatma konusundaki TSE Standartları biçim ve içerik açısından incelenmiş, konu başlıkları, yazım dili, terminoloji ve benzeri konularla ilgili mevcut duruma ilişkin saptamalar verilmiş ve konu ile ilgili öneriler getirilmiştir. Yönetmeliklerin hayata geçirilmesinde, uygulama-kullanım kılavuzları ile desteklenmelerinin gereği belirtilmiş, bu nedenle, ülkemiz koşulları esas alınarak güncellenmiş TSE Standartları’na ihtiyaç olduğu ve standartların, bina türlerine, fonksiyon-eylem tür ve alanlarına göre çeşitlendirilerek bir kullanım kılavuzu niteliğinde yayımlanmasının gerekliliği bu çalışma kapsamında tartışılmaktadır.
Description
Keywords
Fiziksel Çevre Kontrolü, Diploma Projesi
Citation