Publication:
Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebi ile boşanma

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Okan Koç, Yasemin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışma T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışmamızda öncelikle Türk hukukunda boşanma sebepleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş, her bir boşanma sebeplerinin konu anlatımının ardından Hayata Kast, Pek Kötü Muamele Veya Onur Kırıcı Davranış ile boşanma sebebi açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Ardından tez konumuz olan, Türk Medeni Kanunu 162. Maddesi olan Hayata Kast, Pek Kötü Muamele veya Onur Kırıcı Davranış nedeniyle boşanma sebepleri ayrıntılı izah edilmiştir. Son olarak tez konumuz, 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında değerlendirilerek çalışmamız sonlandırılmıştır.


This study was prepared as master thesis at the Institute of Social Sciences/University of Istanbul Kültür. In our study firstly, it was informed in detail about reasons for divorce at Turkish Law, after lecturing each reason for divorce, it was evaluated with regards to attempting against life very bad treatment or defamatory behavior. After that, reasons for divorce based on attempting against life, very bad treatment or defamatory behavior which is our thesis subject and the 162ndclause of Turkish Civil Code was explained. Finally our study was ended with our thesis topic being evaluated within the law which is 6284 Protecting Family and Prevention of Violence against Women.

Description
Keywords
Hukuk , Law
Citation