Publication:
Küreselleşen Dünyada Finansal Yönetim Alanında Dönüşümler Fırsatlar Ve Tehditler

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Çetiner, Emine Müge
Gürel, Ceren Aycan
Türkekul, Fatma

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Küreselleşen dünyada insanlar artık belirli bir lokasyon olmaksızın her yerden, teknoloji ve ağlar vasıtasıyla bilgi ve iletişime erişim sağlayabiliyor. Finans sektörü de dijital dünyada yerini aldı. Bununla birlikte dijital değişimler, yönetim değişiklikleri, strateji farklılıkları yeni ekosisteme göre şekillenmeye başlamıştır. Bu değişimlerin getirdiği güncel ve faydalı yönler bulunurken, tehlikeli yönlerini tam olarak ölçemediğimiz bir ekosistemin içerisinde yer almaktayız. Merkeziyetçi olmayan finans sisteminin finans piyasasına getirdiği kripto paralar, blockchain dağıtık sistemler, sınırlı ama açık kodlu yazılımlar, coinler bu değişikliklerden birkaçını oluşturmaktadır. Büyük fiziki yapıların ve çok sayıda çalışanın olmadığı, bunun yerine az sayıda çalışan, çeviklik ve inovasyon gücü yüksek teknoloji firmaların, yapay zeka ve makineler yardımı ile işlerini yürütülebildiği görülmektedir. Bunların hayata geçmesi tamamen yüksek teknoloji, altyapı, internet, yetkin işgücü, mevcut ekosisteme uygun statejilerin üretilmesi ile mümkündür. Geleneksel finans ile dijital finans sektörünün entegresi, rekabet ederken aynı zamanda beraber çalışmaları gerektiği önemli noktalardan biridir.
In the globalizing world, people can now access information and communication through technology and networks without a specific location. The financial sector has also taken its place in the digital world. However; digital changes, management changes, strategy differences began to take shape according to the new ecosystem. While there are up-to-date and beneficial aspects brought by these changes, we are located in an ecosystem that also has dangerous aspects that we cannot fully measure. Cryptocurrencies, blockchain systems, limited but open source software, coins are some of these changes. It is seen that there are no large physical structures and many employees, instead, technology companies with a small number of employees and high agility and innovation power can carry out their business with the help of artificial intelligence and machines. The realization of these is only possible with high technology, infrastructure, internet, competent workforce, and the production of strategies suitable for the existing ecosystem. The integration of traditional finance and digital finance sector is one of the important points where they should work together while competing.

Description

Keywords

Finans, Dijitalleşme, Büyük Veri, Fintekler, Finance, Digitization, Big Data, Fintechs

Citation