Publication:
Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.292 Uyarınca Kişilerden Soybağı Tespiti Amacıyla Zor Kullanılarak Kan veya Doku Alınmasının Kişilik Hakkını İhlal Edip Etmediği Sorunu

Date
2014
Authors
Akbıyık, Cem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu ile yürürlüğe giren HMK m. 292 düzenlemesi soybağına ilişkin davalarda hakimin tıbbi incelemelere başvurmasının koşullarını düzenlemektedir. Hükümde açıkça herkesin bu incelemelere katlanmakta yükümlü olduğu ve haksız yere kaçınmalara durumunda hakimin incelemelerin zor kullanılarak yapılmasına hükmedebileceği belirtilmiştir. Bu yönüyle madde hukukumuz açısından yeni bir düzenlemedir. Çalışmada HMK m. 292 uyarınca hakimin incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar vermesinin özellikle kişilik hakkının korunması açısından sınırları ve ne anlama geldiği araştırılacaktır.

Description
Keywords
Soybağı, Tıbbı İnceleme, Zor kullanma, Hukuk muhakemeleri kanunu, Kişilik hakkı
Citation