Publication:
Film afişleri tasarımında göstergeler: Prof. Yurdaer Altıntaş'ın film afişleri çözümleme örneği

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05
Authors
Tığlı -Tuzcu, İlkay
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Göstergebilim yaşamın her alanında görebileceğimiz, çeşitli anlamlı bütünleri ele alarak, insanların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan gösterge birimlerini inceleyen, anlamlandıran ve sınıflandıran bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Göstergeler ifade ettikleri ?şeyleri? doğrudan okuyucuya ilettikleri gibi, yanamlarla ya da örtük bir biçimde göndermeler yaparak da iletişimi sağlarlar. Dilbilimsel öğeleri ve görsel içerikleri ile iletişimi gerçekleştiren afişler birer grafik tasarım ürünüdür. İletilmek istenen mesaj fazla kalabalığa yer vermeden sade, bir o kadar da etkili ve akılda kalıcı bir şekilde çeşitli göstergeler yoluyla okuyucuya iletilir. Bunun nedeni, afişlerin sergilendikleri mekan gereği mesajı en kısa ve öz yoldan okuyucuya ulaştırma amacıdır. Bu çalışmada Prof. Yurdaer Altıntaş'ın ?İnadına Yurdaer? adlı çalışmasından saymaca olarak seçilmiş film afişleri göstergebilimsel açıdan çözümlenmektedir. Okunan metinlerde, afişin anlatısal ve teknik göstergeleriyle birlikte anlamlandırma bağlamı da incelenmektedir. Bu bağlamlarda yapılan çözümlemeler sonucunda, Altıntaş'ın kendine özgü simgeci tarzıyla ilgili çıkarımlar yapmak mümkün olmaktadır.


Semiotics, which we can see in every aspect of life, is defined as a discipline which analyzes, and classifies the signs that help people communicate with each other dealing with various meaningful unities. Not only do signs explicitly convey the meaning to audience but they also transfer it in an indirect and implicit way. Posters, which go through with communication, are a product of graph design, thanks to their semiotic elements and visual contents. The message which is intended to be transferred is conveyed to the receiver in a simple, effective and catchy way since posters aim to convey the message briefly because of the place they are exhibited in. In this study, movie posters which have been randomly chosen from the work: ?İnadına Yurdaer? by Yurdaer Altıntaş are analyzed. Not only the discursive and technical aspects but also the interpretation of signs are studied. As a result of these analyses, it is possible to make conclusions on Altıntaş's "symbolist" style.

Description
Keywords
Güzel Sanatlar , İletişim Bilimleri , Afişler , Altıntaş, Yurdaer , Film , Film afişleri , Gösterge bilimi , Tasarım , Fine Arts , Communication Sciences , Posters , Film posters , Semiology , Design
Citation