Yayın:
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Hamamı Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2018
Yazarlar
Günaç, Gizem
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışma, Haydarpaşa'daki 19. yüzyıl Osmanlı Dönemi yapılarından biri olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Hamamı'nı konu etmektedir. Dönemin önemli mimarları Vallaury ve D'Aronco'nun ortak çalışması olup, nadir özellikler taşıyan bu yapı için gerçekleştirilen çalışmanın amacı, yapının bugünkü durumunun tespitinin yapılması, restorasyon imkanlarının belirlenmesi ve uygun bir işlev önerilerek yapının gelecek nesillere aktarılabilmesinin sağlanmasıdır. Tez kapsamında, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Hamamı'nn günümüzdeki durumu incelenmiş, tarihi araştırma ve karşılaştırmalı çalışmalar yardımı ile özgün durumu araştırılmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, restorasyon projesi ve uygun bir işlev belirlenip yeniden kullanım projesi önerilmiştir.
This study focuses on Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Hamamı, as one of the 19th century Ottoman Era buildings in Haydarpaşa. The aim of this study about a building designed mutually by the famous architects Vallaury and D'aronco, carrying unique qualities, is to document and analyze it's present condition, to offer an appropriate new function and to search for convenient restoration possibilities, in order to conserve and convey it to future generations. Within the scope of this study, the present conditions of Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Hamamı is analyzed, and its original condition is investigated by comparative study and historical analysis. In accordance with the data achived, a restoration project and a reuse project that determines an appropriate function is proposed.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Mimarlık, Architecture, Türk hamamı, Turkish bath
Alıntı