Publication:
Rüşvet Suçunda Fail Kavramının Kazandığı Yeni Boyut

Date
2017-07
Authors
Erden Tütüncü, Efser
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada, geleneksel anlamda ancak bir kamu görevlisinin işleyebileceği özgü suç niteliğindeki rüşvet suçunda zaman içerisinde yaşanan değişim incelenmiştir. Bu bağlamda, 2.7.2012 tarihli ve 6352 Sayılı Kanunla yapılan son değişiklik ile Türk Ceza Kanununun 252’nci maddesinde 8’inci ve 9’uncu fıkralarında yabancı kamu görevlileri ve özel sektör personeli bakımından rüşvet suçu düzenlenmiştir. Bu son değişiklik ile birlikte rüşvet suçunun failinin artık yalnızca kamu görevlileri değil, özel sektör çalışanı da olabileceği, böylece bu suçta fail sıfatının genişletildiği görülmektedir. Bu çalışma, Türkiye’nin uluslararası hukuk bakımından mevcut olan şeffaflık yükümlülüğü doğrultusunda Türk Ceza Kanunundaki rüşvet suçundaki fail sıfatında meydana gelen değişimi ve bu değişimin uluslararası sözleşmeler ile uyumluluğunu incelemeyi amaçlamaktadır.
Description
Keywords
Rüşvet suçu, Yolsuzluk, Şeffalık ilkesi, Kamu görevlisi, Özel sektörde rüşvet
Citation
16 / 2 / 1 / Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ’a Armağan Özel Sayısı