Yayın:
Güneş Kabuğunun Manyeto-Hidrodinamik Modellenmesi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2005-11
Yazarlar
Çavuş, Hüseyin
Karafistan, Aysel
Büyükateş, Yeşim
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmada doğrusal (lineer) ve doğrusal olmayan (non-lineer) durumlarda sıkıştırılamaz akışkan tanımını kullanarak Güneş kabuğunun % 30'luk kısmımı oluşturan konvektif bölgesindeki fiziksel değişimler manyeto-hidrodinamik (MHD) denklemleri kullanarak incelenmiştir. Fiziksel çokluklardan yoğunluk, basınç sıcaklık ve manyetik alanın zamana ve yarıçapa bağlı değişimleri Maple 8 paket programı kullanılarak incelenmiştir. Doğrusal çözümler aranırken MHD denklemlerinde birinci mertebe perturbasyon yaklaşımını kullanılmıştır. Doğrusal olmayan çözümlerde ise küresel simetrik bir Güneş Modeli için bu denklemlerin analitik çözümleri irdelenmiştir. Çözümlerde Standart Güneş Modeli (SGM) olarak dönme ve manyetik alan içermeyen hidrostatik denge durumu dikkate alınmıştır.
In this study, considering the Sun as an incompressible fluid, our objective was to investigate the variation of the physical changes in the 30 % outermost convective solar layer with the use equations of magneto-hydrodynamics (MHD) for both linear and non-linear cases. Maple 8 was used for studying the changes in density, pressure, temperature and magnetic field with respect to time and radius. The first order perturbation approximation was used in MHD equations while we examine the linear case. For non linear case, the Sun was accepted as a spherically symmetric star and the analytical solutions of these equations were obtained. Hydrostatics equilibrium state was taken as a Standard Solar Model (SSM) excluding both rotation and magnetic field.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Güneş kabuğu, manyeto-hidrodinamik, lineer, non-lineer, standart güneş modeli, Solar shell, magneto-hydrodynamic, standard solar model
Alıntı