Publication:
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre kart sahibinin korunması

Date
2009-01
Authors
Acar, Özlem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Çalışmamızın temelini üç taraflı kredi kartı sistemleri oluşturmaktadır. Üç taraflı kredi kartı sistemlerinde, kart çıkaran kuruluş, üye işyeri ve kart sahibi olmak üzere üç 5 RG 29.04.1926, S. 359 ( 818 sayılı Borçlar Kanunu, bundan sonra metin içerisinde “BK” şeklinde anılacaktır.) 6 RG 29.06.1956, S. 9353 ( 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, bundan sonra metin içerisinde “TTK” olarak anılacaktır) 4 taraf bulunmakta ve günümüzde kredi kartlarının en yaygın olarak görülen şeklini bu sistem oluşturmaktadır. Çalışmamızın bütününde üç taraflı kredi kartı sistemi üzerinde durulsa da iki taraflı sistem ve karma sistem olarak adlandırılan diğer sistemlere ilişkin bilgilere de kısaca yer verilmiştir.
Description
Keywords
Hukuk, Law
Citation