Publication:
Vergilendirme Yetkisinin Uluslararası Alanda Sınırları

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
ŞİMŞEK, MEHMET
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Maliye Hesap Uzmanları Derneği
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Vergilendirme yetkisinin egemenlik hakkından kaynaklanması nedeniyle teorik olarak sınırsız olduğu ve birbaşka devlet ya da otoritenin, diğer bir egemen devlet sınırları içinde vergilendirme yetkisi kullanamayacağıdüşünülebilir. Ancak, pek çok değişik uluslararası örgütün oluşturulduğu, uluslararası ilişkilerin ve ticaretinçok geliştiği ve kolaylaştığı günümüzde vergilendirme yetkisinin sınırsız ve kesinlikle devredilemez olduğunusöylemek pek mümkün değildir.Bu çalışma iki bölümden oluşmakta olup, birinci bölümde kısaca verginin tanımı ve özelliklerine değinilecektir. İkinci bölümde ise devletin vergilendirme yetkisinin ulusal sınırlarına kısaca temas edilecek, ardından,çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmaları, diğer uluslararası antlaşmalar ve uluslararası vergiler yoluylavergilendirme yetkisinin uluslararası alandaki sınırları incelenecektir.


Because taxation power results from the sovereignty right it can be thought that it is limitless in theoretical and any other state or authority cannot use it in the border of other states or authority. However, it is not much possible to argue that taxation power is limitless and unalienable in the time that many different international organisations have been established and international relations and trades have been developed and made easy. This work consists of two sections; in Chapter 1, the description of taxation and its characteristics will be referred to. In Chapter 2, limits of the taxation authority of state will be briefly touched on, later, agreements on avoidance of double taxation, international limits of taxation authority based on other international agreements and international taxation will be presented.

Description
Keywords
Vergi
Citation
ŞİMŞEK M (2019). Vergilendirme Yetkisinin Uluslararası Alanda Sınırları. Vergi Dünyası Dergisi, 1(460), 34 - 46.