Publication:
Trabzon’da Konuta “İç”ten Bakmak: [?]+1 Toprak 2 Atölyenin Ardından

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Konut, insanın dünyadaki varoluşunun mekansal karşılığı olarak barınak/ev/yuva gibi kavramlara karşılık gelmekte; kullanıcınınaidiyet duygusunu besleyen, psikolojik ve sosyolojik beklentilerini karşılayan ve çoğalarak kültürel bir değer olması beklenenözelleşmiş bir mekan türüdür. Ne yazık ki güncel konut projeleri incelendiğinde, arzu edilen “konut”ların çok ötesinde bir tabloile karşılaşılmaktadır; kullanıcı ihtiyacı, rant, lüks, statü gibi piyasa koşullarına hizmet eden konular üzerinden ele alınmaktave kullanıcıya sunulmaktadır. Konutun anlamı ve manevi değeri kenara itilirken iç mekan tasarımları görmezden gelinmekte veyaşamlar piyasa değeri [?]+1 olan topraklara sıkıştırılmaktadır. Bu sorundan hareketle güncel konut projeleri ve görmezden gelineniç mekan tasarımlarını tartışmaya açmak ve konuya eleştirel bir bakış açısı getirmek amaçları ile “[?]+1 Toprak Atölye” dizisidüzenlenmektedir. “[?]+1 TOPRAK ATÖLYE”, ilk olarak 3. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında, kolektif bir üretim mantığıylakurgulanarak İstanbul bağlamında ele alınarak yürütülmüştür. İstanbul, bu atölye dizisinin ilk odağı ve referans noktasını teşkiletmektedir ancak, konuya yalnızca İstanbul ölçeğinden bakmanın tekdüzeliğini bozmak üzere devam niteliğindeki atölyelerinçeşitli kentlere yayılması, konunun farklı bağlamlarda tartışılması ve yorumlanması planlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmaya konuolan “[?]+1 Toprak Atölye 2” Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde Trabzonkenti bağlamında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bu atölyenin strüktürü, süreci ve sonuç ürünleri hem kendi bağlamında hem debirinci atölyenin sonuçları üzerinden tartışılmaktadır.
He term “housing” corresponds to the concepts of shelter, house, nest as a spatial reaction to humankind’s existence in the world; it defines a specialized and personalized type of space that is expected to foster the users’ sense of belonging, meet their psychological and sociological expectations, and is expected to multiply eventually, becoming a cultural asset.. Unfortunately, a brief examination of the current housing projects reveals the severity of the situation which far exceeds the desired “housing”; the user needs, in some way, are neglected and instead, the issues that serve for the market conditions most - such as rent, luxury, and status - are being featured for publicity. As the meaning and sentimental value of the house is being marginalized, the interiors are ignored and life is compressed into pieces of land with a market value of [?]+ 1. Based on this problem, “[?]+1 Toprak Atölye” workshop series is held with the aim of opening up housing projects and ignored interiors for discussion, and bringing a critical perspective to the subject. “[?] + 1 Toprak Atölye” was primarily carried out within the context of Istanbul under the scope of 3rd Istanbul Design Biennial, with a collective production mentality in mind. Istanbul constitutes the prime focus and reference point to the very first workshop of this sequence; however, to disrupt the monotony of investigating the issue at Istanbul scale and context only, the workshop evolved into a series to be held in various cities and discussed in different contexts in order. Correspondingly, “[?] + 1 Toprak Atölye 2” was held in the context of Trabzon city hosted by Karadeniz Technical University, Faculty of Architecture, Interior Architecture Department. The structure and the process of this workshop were designed in accordance with the Trabzon context and the related outcome of it was discussed in comparison to the earlier results and experiences.
Description
Keywords
Konut, Güncel Konut Projeleri, İç Mekan
Citation
ÖZBEK D, EKE A, SAV S, ALTINTAŞ M (2019). Trabzon’da Konuta “İç”ten Bakmak: [?]+1 Toprak 2 Atölyenin Ardından. Sanat ve Tasarım Dergisi, 0(23), 263 - 278.