Publication:
Doku Analiz Yaklaşımına Dayanan Yeni Bir İris Tanıma Yöntemi

No Thumbnail Available
Date
2005
Authors
Gürkan, Güray
Akan, Aydın
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IEEE
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmada, iris yardımı ile kişi tanıma konusunda doku analizine dayalı yeni bir yöntem sunulmaktadır. İris görüntüleri bir ön işlemeden geçirildikten sonra doku analizine dayanan öznitelik vektörleri çıkarılmaktadır. Normalize edilen iris görüntüsü dikey logaritmik olarak örneklenir ve dairesel simetrik Gabor süzgeçlerinden geçirilir. Süzgeç çıkışları üzerinde kayan bir pencere altındaki piksellerin ortalama mutlak sapma değerleri öznitelik olarak elde edilir. Önerilen yöntem, iris ile kişi tanıma sisteminde aranan önemli niteliklerden ölçek ve dönüş ile değişmezlik özelliklerine sahiptir. Sistemin yazılım kısmı, Delphi derleyicisi ile Windows ortamında gerçeklenmiştir.


This paper presents a new method for personal identification based on iris patterns. The method composed of iris image acquisition, image preprocessing, feature extraction and finally decision stages. Normalized iris images are vertically log-sampled and filtered by circular symmetric Gabor filters. The output of filters are windowed and mean absolute deviation of pixels in the window are calculated as the feature vectors. The proposed method has the desired properties of an iris recognition system such as scale and rotation invariance. The system is finally realized in Windows platform using Delphi compiler.

Description
Keywords
Citation