Publication:
Anlatının söylemi ışığında Babil'de ölüm İstanbul'da aşk romanında zaman unsuru üzerine inceleme

Date
2021
Authors
Kılıç, Yusuf
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Gerard Genette, Anlatının Söylemi adlı devrim niteliğindeki eseriyle anlatıbiliminin çağdaş kurucularından sayılır. Anlatının Söylemi'nde anlatıların zaman katmanlarını ayırarak incelemek için düzlem, süre ve sıklık başlıklarını ve bu başlıkların alt dallarını kullanır. Son yılların yazar, araştırmacı ve akademisyen kimlikleri ile ön plana çıkan en önemli edebiyatçılarından biri İskender Pala'dır. Pala, pek çok farklı dalda eserler kaleme almasına rağmen giderek roman yazmaya ağırlık göstermeye başlamıştır. Özellikle derin tarih ve edebiyat tarihi birikimlerini romanlarının içerisine nakış nakış işleyen Pala'nın romanları okurların dikkatini bu alanlara çekmektedir. Bu çalışmada İskender Pala'nın yazmış olduğu ilk roman olan 'Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk' eserinin kurgusuna zaman açısından bakılmıştır. Roman, Gerard Genette'nin 'Anlatının Söylemi' adlı eserindeki zaman ile ilgili olan 'Düzen, Süre, Sıklık' başlıklarına göre incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: İskender Pala, anlatıbilim, Gerard Genette, roman, zaman


Gerard Genette is considered one of the modern founders of narratology with his revolutionary work The Discourse of Narrative. He uses the headings of plane, duration and frequency and the sub-branches of these headings to examine the narratives by separating the time layers in the Discourse of the Narrative. One of the most important writers of recent years, who has come to the fore with his writer, researcher and academic identities, is İskender Pala. Although Pala has written works in many different branches, he has started to focus on writing novels. In particular, the novels of Pala, who embroiders his deep history and literary history into his novels, draw the attention of readers to these areas. In this study, the fiction of 'Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk' which is the first novel written by İskender Pala, is examined in terms of time. The novel has been examined according to the titles of 'Order, Duration, Frequency' related to time in Gerard Genette's 'The Discourse of Narrative'. Key Words: İskender Pala, Narratology, Gerard Genette, novel, time

Description
Keywords
Türk Dili ve Edebiyatı , Turkish Language and Literature
Citation