Publication:
Mangadan animeye: Japonya'nın "yumuşak güç" silahlarından biri olarak "Sen to Chihiro No Kamikakushi" filminde "tüketim nesnesi" sunumu: Otomobil örneği

Date
2011-12
Authors
Sarban, Serpil
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışma genel anlamda Japon grafik romanı "manga" ve mangadan beslenen Japon animasyon sineması "anime" üzerinedir. Çalışma manga ve animeyi Japon toplumunun sahip olduğu en etkili "yumuşak güç" silahlarından ikisi olarak kabulünden hareketle, bu silahların manga ve animede eleştirel bir tavırla kullanıldığı ve yerelden evrensele birçok kaygıyı sorunsallaştırdığı tezini ileri sürer. Ayrıca irnik olarak "tüketim nesnesi"ne dönüşmüş bir animede "tüketim" eleştirisi yapıldığı savunulmaktadır.
In general terms, this study is on "manga" which is Japanese graphic novel, and "anime" which is Japanese animated cinema fed by manga. Considering that Joseph S. Nye regards manga and anime as two of the most influential "soft power" weapons of Japanese society, the study suggests that these weapons are used in animes with a critical attitude and problematize many conserns from local to universal. It is argued that "consumption" is criticized in an anime that has become a "consumption object" ironically.
Description
Keywords
İletişim Bilimleri, Anime, Canlandırma, Gösterge bilimi, Japonya, Manga, Simge, Sinema, Tüketim, Yumuşak güç, Communication Sciences, Animation, Semiology, Japan, Squad, Symbol, Cinema, Consumption, Soft power
Citation