Publication:
Sabahattin Ali'nin hikâye ve romanlarında tabiat

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Alak, Erdem

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Toplumcu gerçekçi bir yazar olan Sabahattin Ali eserlerinde toplumun o dönemdeki sosyal ve kültürel yapısını yansıtmıştır. Sabahattin Ali dönemin insanını ve yaşam tarzını anlatmak için eserlerinde sıklıkla tabiat unsurlarını kullanmıştır. Sabahattin Ali'nin eserlerinde tabiat unsurlarının farklılık gösterdiği, hikâye ve romanlarında karakterlerin yapısı da birbirinden farklı olmuştur. Sabahattin Ali eserlerinde edebi dil kullanıma çok önem vermiştir. Edebi dili kullanımdaki başarısından dolayı günümüzde de eserleri toplumun tüm kesimine hitap etmektedir. Sabahattin Ali'nin edebi dilini en fazla geliştiren temel sebep tabiat unsurları olmuştur. Yazarın olay ve karakterleri tasvir etme gücünü arttırmıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde Sabahattin Ali'nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ise Sabahattin Ali'nin roman ve hikâyelerinin olay örgüsü ve karakterleri hakkında açıklamalar yapılmıştır. Son bölümde ise hikâye ve romanlarda geçen tabiat unsurları belirtilmiş, hikâye ve romanlarda geçen tabiat unsurları başlıklar altında toplanarak eserlerden örnekler verilmiştir. Anahtar Sözcükler: Sabahattin Ali, Toplumcu Gerçekçi, Roman, Hikâye, Türk Edebiyatı, Tabiat, Doğa
Sabahattin Ali, a socially realistic writer, reflected the social and cultural structure of society in his works in his works. Sabahattin Ali frequently used elements of nature in his works to describe the people and lifestyle of the period. In the works of Sabahattin Ali, the elements of nature differ, and the characters and characters in his novels were different. Sabahattin Ali gave great importance to the use of literary language in his works. Because of his success in using literary language, his works are still appealing to all segments of society. Sabahattin Ali's literary language was the main reason for the most developed elements of nature. It increased the author's ability to portray events and characters. In the first part of this study, information about Sabahattin Ali's life, literary personality and works are given. In the second part, the plot and characters of Sabahattin Ali's novels and stories are explained. In the last section, the elements of nature mentioned in the stories and novels are stated, Natural elements in stories and novels are collected under titles and examples are given. Key Words: Sabahattin Ali, Socialist Realist, Novel, Story, Turkish Literature, Nature, Nature

Description

Keywords

Türk Dili ve Edebiyatı, Turkish Language and Literature

Citation