Publication:
Ahmet Haşim şiiri üzerine tartışmalar

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-07

Authors

Korkmaz, Sakine

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmada Ahmet Haşim'in şiiri üzerine yapılan eleştiri ve tartışmalar konu edilmiştir. Haşim'in 1921 yılında Dergâh mecmuasında yayımlanan `Bir Günün Sonunda Arzu' şiiriyle başlayan eleştiriler ve onu takip eden tartışmalar Türk şiirinin modernleşmesi süreciyle birebir ilişkilidir. Nitekim şiirde `mana'nın geriye itilmesi mi, yoksa öne çıkarılması mı gerektiği konusu, Haşim üzerinden Orhan Veli ve sonrası poetika manifestolarının temel meselesi olmuştur. Bu çalışmada Haşim'in poetikasının `mana'ya ilişkin meselelerini olduğu kadar, bütün konularını kuşatacak bir yaklaşım öngörülmüş; eleştiri ve tartışmaların tümü üzerinde durulmuştur.
In this thesis, critical approaches towards Ahmet Haşim?s poetics were being put under scrutiny. In 1921 when Haşim published a poem under the title `Bir Günün Sonunda Arzu? ( Desire at the end of a Day) around which quite a rumpus was aroused. Concerning the problem of `meaning and ambiquity?, arguments for and against Haşim?s poetics were constantly at the core in the process of Modernism in Turkish poetry. Should the `meaning? be backgrounded, as with Haşim?s case or foregrounded is, from Haşim to Orhan Veli and after, has been the foremost problem of poetic discourses of important Turkish poets. The thesis, nevertheless, is not solely concerned with the problem of `meaning and ambiguity?, but also with all other aspects and issues relating Haşim?s poetics.

Description

Keywords

Citation