Publication:
Toplam faktör verimliliği ile etkinlik incelemesi ve iyileştirme hedeflerinin belirlenmesi

Date
2017-04
Authors
Özkaya, Gülizar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Rekabet koşullarının sert olduğu, finansal krizlerin ve ekonomik durgunlukların yaşandığı günümüzde, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, şirketler ve ülke ekonomileri için önemli ve gerekli bir duruma ulaşmıştır. Ülke ekonomilerine çok büyük katkı sağlayan Demir-Çelik Sektörü aynı zamanda çok sayıda endüstriye de hammadde sağlamaktadır. Kaynakları kısıtlı ve dışa bağımlılığı yüksek oranda olan ülkemizde, Demir-Çelik Sektöründe, kaynakların doğru kullanıp kullanılmadığı, etkinlik ve verimliliklerinin değerlendirmeleri ve buna uygun iyileştirme hedeflerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye Demir-Çelik Sektöründe faaliyet gösteren, Borsa İstanbul'a (BİST) kote olan 9 adet demir-çelik şirketinin çıktı yönelimli Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Analizi ile etkinlikleri incelenmiştir. Çalışmada şirketlerin mali tablolarından elde edilen 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin 3 adet girdi faktörü (çalışan sayısı, duran varlıklar, dönen varlıklar) ve 2 adet çıktı faktörü (hasılat, brüt kar) ile veri setleri oluşturulmuştur. Etkinlik sonuçlarına göre etkin olmayan şirketlerin potansiyel iyileştirme hedefleri belirlenmiştir.
Description
In today's competitive world, when financial crises and economic stagnation are experienced, the effective and efficient use of resources has become an important and necessary condition for companies and country economies. The iron-steel industry, which provides a great deal for the country's economies, also provides raw materials to a large number of industries. In the iron-steel industry, where our country has limited resources and high dependency on external sources, it is necessary to determine whether the resources are used correctly, to evaluate the efficiency and productivity and to determine the appropriate improvement targets. In this study, the activities of 9 iron and steel companies listed in Istanbul stock market operating in the Turkish iron and steel industry with their output oriented Data Envelopment Analysis (DEA) a non-parametric approach and Malmquist productivity index (MPI) were examined. In this paper multiple inputs and outputs; 3 input factors (number of employees, fixed assets, current assets) and 2 output factors (revenue, gross profit) and data sets for the 2014 and 2015 financial statements were obtained. According to the activity results, the potential improvement targets of the ineffective companies were determined.
Keywords
Demir-Çelik Sektörü, Etkinlik, Verimlilik, Veri Zarflama Analizi (VZA), Malmquist Toplam Faktör Verimliliği, iron-steel industry, Data Envelopment Analysis (DEA), Malmquist productivity index (MPI), fficiency, productivity
Citation