Publication:
THE IMPACT OF MACHIAVELLINISM ON THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURE AND ENTREPRENEURIAL TENDENCY

Date
2020
Authors
Çelikdemir Zamptçıoğlu, Deniz
Katrinli, alev
Samur Tereman, Seray Begüm
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
The focus of this study is to explore the role of individualistic and collectivistic culture and Machiavellian side of the personality on entrepreneurial tendency. Quantitative research method is employed for the study. The survey method was used to collect the data. The scales used were selected after a careful literature review and were adapted to the Turkish culture by using of the method of translation and back translation. The subjects included both undergraduate and graduate students studying at the Faculty of Economics and Administrative Sciences and at the Social Sciences Institute of a private university located in Istanbul.
Çalışmanın amacı bireysel ve kolektivist kültürler ile kişilik özelliklerinden biri olan Makyavelizm’in girişimcilik eğilimi üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Çalışma için nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Literatür taraması sonrası kullanılan ölçekler seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinin lisans ve lisansüstü öğrencileri oluşturmaktadır.
Description
Keywords
Survey, MACHIAVELLINISM, Organizational behavior, Entrepreneurial tendency, Cultural dimensions, Girişimcilik Eğilimi, Makyavelizm, Anket, Kültür Boyutları, Örgütsel
Citation