Yayın:
Sosyal medyanın kamu diplomasisi bağlamında incelenmesi

No Thumbnail Available
Tarih
2016-04
Yazarlar
Tanır, Muhammet Erkam
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Kamu diplomasisi, diplomasi uygulamalarının çok aktörle yapılan yeni şeklidir. Devletlerin ulusal amaç ve çıkarlarına hizmet etmektedir. Çeşitli yollarla ve kullanılan çeşitli araçlarla diğer devletlerin kamuoylarının etkilenme çabalarından oluşmaktadır. Bu amaçla yapılan bilgilendirme, etkileme ve ilgiyi kendi tarafına yöneltme faaliyetlerinden oluşmaktadır. Kamu diplomasisi temelde bir iletişim faaliyetini içinde barındırmaktadır. Bu bağlamda, iletişim etkinliğinde çeşitli araçlardan faydalanılabilmektedir. Sosyal medyanın araçları da bugün bu amaçla etkin kullanıldığında iletişim süreçlerine etkinlik kazandırmaktadır. Sosyal medyanın avantajlarından biri olarak kabul edilen kamu diplomasisinden de bu noktada faydalanılmaktadır. Böylece sosyal medyadan kamu diplomasisi alanında giderek daha fazla yararlanıldığı görülmektedi
Açıklama
Public diplomacy is a new way of diplomacy implementations with several actors. It serves to national purposes and benefits of the states. With various ways and by various tools, public opinions of other states are tried to be affected. Consists of activities like informing, affecting and directing the interests to own side, which made for this purpose. Essentially public diplomacy holds a communication activity within it. Within this scope, various tools can be used along the communication activity. Today several tools of social media can also be used for this purpose, and when they used effectively they provide efficiency to the communication processes. As accepting one of the advantages of social media, from public diplomacy it's been benefited too at this point. In this way, it's seen that benefiting from social media in the public diplomacy field increasingly happening.
Anahtar kelimeler
İletişim Bilimleri, Communication Sciences
Alıntı