Publication:
Morphology and Deterioration of Sandstone

Date
2003-03
Authors
Tümer, Ege Uluca
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Kumtaşı, yapım teknolojisinin oldukça farklı olduğu 19. Yüzyıl’daki Endüstri Devrimine kadar ki dönemde; Türkiye’de ve Avrupa’da oldukça yoğun kullanılmış bir yapı malzemesidir. Yığma yapılarda özellikle yüzey kaplaması olarak ve kesme taş biçiminde kullanılmış olan kum taşı, içinde bulundurduğu granüllerin ve bağlayıcıların kompozisyonuna bağlı olarak çok farklı yapısal özelliklere sahip olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde ve dünyada büyük bir yapı stokunda bulunan kumtaşının ‘’ morfolojisinin ve geçirdiği bozulmaların sebep ve biçimlerinin ‘’ araştırılmasına yönelik bir araştırma ortaya koyarak tarihi yapılardaki kumtaşının bakım ve onarımı çalışmalarına katkıda bulunmaktır.


Sandstone was a widely used building materialin Turkey and Europe since Industrial revolution in 19th century, when the building technology was completely different. Sandstone, wich was used in masonry building especialty for cut-stone facing, may very in physical characteristics according to the composition of granules and cementing material it constains. The Aim of this study is to present a research intending to make a statement on ‘’ the morphology and causes and forms of deterioration ‘’ of the sandstone, wich ezist in a wide building stock in Turkey and the World and make a contribution to the studies on maintenance and repair of sandstone.

Description
Keywords
building materials , sandstone , morphology of sandstone , deterioration , causes of deterioration , yapı malzemeleri , kumtaşı , kumtaşı morfolojisi , bozulma , bozulma nedenleri
Citation