Publication:
Morphology and Deterioration of Sandstone

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003-03

Authors

Tümer, Ege Uluca

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Kumtaşı, yapım teknolojisinin oldukça farklı olduğu 19. Yüzyıl’daki Endüstri Devrimine kadar ki dönemde; Türkiye’de ve Avrupa’da oldukça yoğun kullanılmış bir yapı malzemesidir. Yığma yapılarda özellikle yüzey kaplaması olarak ve kesme taş biçiminde kullanılmış olan kum taşı, içinde bulundurduğu granüllerin ve bağlayıcıların kompozisyonuna bağlı olarak çok farklı yapısal özelliklere sahip olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde ve dünyada büyük bir yapı stokunda bulunan kumtaşının ‘’ morfolojisinin ve geçirdiği bozulmaların sebep ve biçimlerinin ‘’ araştırılmasına yönelik bir araştırma ortaya koyarak tarihi yapılardaki kumtaşının bakım ve onarımı çalışmalarına katkıda bulunmaktır.
Sandstone was a widely used building materialin Turkey and Europe since Industrial revolution in 19th century, when the building technology was completely different. Sandstone, wich was used in masonry building especialty for cut-stone facing, may very in physical characteristics according to the composition of granules and cementing material it constains. The Aim of this study is to present a research intending to make a statement on ‘’ the morphology and causes and forms of deterioration ‘’ of the sandstone, wich ezist in a wide building stock in Turkey and the World and make a contribution to the studies on maintenance and repair of sandstone.

Description

Keywords

building materials, sandstone, morphology of sandstone, deterioration, causes of deterioration, yapı malzemeleri, kumtaşı, kumtaşı morfolojisi, bozulma, bozulma nedenleri

Citation