Yayın:
Bireylerde finansal dayanıklılık / Financial resilience of individuals

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2021
Yazarlar
Dağlı, Kaan Ali
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışma, ileride gerçekleşebilecek krizlere karşı bireylerin finansal açıdan sağlamlığını açıklayabilmek ve ölçmek amacıyla yapılmıştır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Mali Hizmetler Daire Başkanlığındaki, Bütçe ve Denetim Müdürlüğü, Finansman Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü, Giderler Müdürlüğü ve Mali Kontrol Müdürlüğünde çalışan bireylerin Finansal Dayanıklılığı incelenmiştir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Finansal Dayanıklılık ve Kırılganlık hakkında durulup finansal kavramlar ile alakalı bilgi verilmektedir. İkinci bölümde Finansal Krizler ve Çeşitleri, Bireyde ve Kurumlarda Finansal Dayanıklılığı etkileyen faktörler incelenmiştir. Üçüncü bölümde Kurum ve Şirketlerde Finansal Dayanıklılığın Geliştirilmesi anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde ise Bireyde Finansal Dayanıklılığı Geliştirmeye yönelik bilgi verilmektedir. Beşinci bölümde IBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığında çalışan katılımcılara finansal dayanıklılıklarını incelemeye yarayan anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması sonuçları SPSS ve Excel programları kullanılarak bireylerin biyografik özelliklerine göre finansal dayanıklılığını ölçerek, karşılaştırmıştır. Yapılan anket çalışmasının sonuç ve bulguları tablolar yardımıyla ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.
This study was conducted to explain and determine the financial resilience of individuals against future crises. The Financial Resilience of individuals working in the Istanbul Metropolitan Municipality, Financial Services Department, Budget and Audit Directorate, Finance Directorate, Revenue Department, Expenditure Directorate and Finance Control Directorate was analyzed. The study consists of five sections. In the first section, Financial Resilience and Vulnerability is emphasized and information about finance is provided. In the second section, the reasons and effects of financial crisis are examined that has an impact Financial Resillience of Individuals and Institutions. In the third section, It is given information about how to improve financial resilience of Organizations and Institutions. In the fourth section, information is given about the components that will improve the financial resilience of individuals against economic crises. In the fifth section, A survey was conducted to examine the financial resilience of the participants working in the Istanbul Metropolitan Municipality, Financial Services Department, Budget and Audit Directorate, Finance Directorate, Revenue Department, Expenditure Directorate and Finance Control Directorate. The results of the survey study are compared by measuring the financial resilience of individuals according to their biographical features using SPSS and Excel programs. The results and findings of the survey study are explained in detail by using charts and graphs.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Ekonomi, Gelir yönetimi, Economics, Income management
Alıntı