Publication:
0-6 aylık ilk bebeğe sahip annelere, bebek sağlığı, gelişimi, bakımı ve beslenmesi ile ilgili verilen eğitimin, annelerin bilgi düzeyine etkisi

Date
1993-07-04
Authors
Koşaner, Sevgi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
0-6 aylık ilk bebeğe sahip annelerin, bebeklerinin sağlık, ba­kım, beslenme ve gelişimleri ile ilgili olarak eğitimlerinin; anne­lerin bebekleri hakkında bilgilendirilerek, bebekleriyle aynı et­kileşim alanı içinde bulunup, iyi birer gözlemci olmalarını sağ­layacağı düşüncesi, bu araştırmanın amacını meydana getir­mektedir. Bu amaçla, 0-6 aylık bebeklerin sağlık, ba­kım, beslenme ve gelişimleri konusunda, yazılı kaynaklara dayandırılarak, 7 adet eğitim kitapçığı geliştirilmiştir. Bu eğitim kitapçıkları, 15 anneye 6 ay süreyle uygu­lanmıştır. Ön ve son testler yoluyla, annele­rin bilgi düzeyleri ölçülmüştür. Ön ve son testlerden elde edilen veriler, oran karşılaş­tırması yapılarak yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, eği­tim kitapçıkları, annelerin bebeklerinin bes­lenme, sağlık, bakım ve gelişimleri konu­sunda bilgi düzeylerinin artmasında etkili olmuştur.
Description
Keywords
Çocuk Gelişimi, Beslenme, Sağlık, Child Development, Nutrition, Health
Citation