Publication:
Buldan İlçesinde Kişi Adları

Date
2006
Authors
Karpuz, Hacı Ömer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bildiri Giriş, İnceleme ve Bulgular, Değerlendirme ve Sonuç kısımlarından oluşmaktadır. İncelemede Denizliye bağlı Buldan ilçesi nüfusuna kayıtlı 39264 kişiye ait adlar evreninin %18 inin oluşturan 7261 kişi adından oluşan örneklem kullanılmıştır. Örneklem 1947-2005 yılları arasında beşer yıllık aralarla olmak üzere 13 yıla ait nüfus kayıtlarından çıkarılan adlardan oluşmuştur. Bunlardan 6520 kişinin tek, 729 kişinin iki ve 12 kişinin de üç adlı olduğu belirtilmiştir. Kişi adları sıklık, cinsiyet, kaynak dil ve yıllara göre ayrı ayrı değerlendirilmiş olup en sık kullanılan kız adlarının (ilk altısı) Fatma (256), Ayşe (222), Hatice (108), Ümmü (86) ve Meryem (84) ve Emine (80), erkek adlarının (ilk yedisi) Mehmet (285), Mustafa (192), Ahmet (162), Ali (157), İbrahim (121), Halil (93) ve Hüseyin (87) olarak belirlendiği, adların %55’inin Arapça, %25’inin Türkçe olduğu ve geriye kalan yaklaşık %20’sinin ise belirsiz ve başka dillere ait olduğu tespit edilmiştir.

Description
Keywords
Citation