Publication:
İstanbul'un Çalgılı Kahvehanelerinin Halk Edebiyatı Açısından Önemi

Date
2014
Authors
Kaya, Muharrem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Yazı, İstanbul’da özellikle on dokuzuncu yüzyılda önemli bir kültür merkezi işlevi gören Çalgılı Kahvehaneleri tanıtan bir yapıdadır. Önce âşıklık geleneğinin kökeniyle ilgili üç teoriden bahsedilmektedir. Daha sonra Kahvehanelerin Bulunduğu Semtler, Fasıl Yapısı, Düzeni, Kahvehane Ortamı, Sanatçılar, Külhanbeyi Edebiyatı alt başlıklarında bu kahvehanelerin mekânları, sanat icra özellikleri, sanatçıları ve oluşturdukları edebiyat tanıtılmaktadır.

Description
Keywords
Aşık Edebiyatı , Türk Halk Edebiyatı
Citation