Publication:
İstanbul'un Çalgılı Kahvehanelerinin Halk Edebiyatı Açısından Önemi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Kaya, Muharrem

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Yazı, İstanbul’da özellikle on dokuzuncu yüzyılda önemli bir kültür merkezi işlevi gören Çalgılı Kahvehaneleri tanıtan bir yapıdadır. Önce âşıklık geleneğinin kökeniyle ilgili üç teoriden bahsedilmektedir. Daha sonra Kahvehanelerin Bulunduğu Semtler, Fasıl Yapısı, Düzeni, Kahvehane Ortamı, Sanatçılar, Külhanbeyi Edebiyatı alt başlıklarında bu kahvehanelerin mekânları, sanat icra özellikleri, sanatçıları ve oluşturdukları edebiyat tanıtılmaktadır.

Description

Keywords

Aşık Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı

Citation