Publication:
Locatio Conductio Rei Kira Sözleşmesinde Taraflarin Sorumluluğu Ve Hasar Meselesi

Date
2013-07
Authors
Mındız, Emine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Romalılar locatio conductio kavramı altında bugün birbirininden ayırdığımızda akitleri bir araya toplamışlardı. Locatio conduction rei, günümüz taşınır ve taşınmaz mal kirası ve ürün kirasını; location conduction operarum, hizmet akdini; location conductio operis ise istisan akdini karşılamaktaydı. Kira akdinin konusu, tüketilmeyecek olması şartıyla, herhangi bir mal olabilirdi. Kiraya veren kiracının kira konusu malı kullanmasını ve veya kira konusu maldan yararlanmasını sağlama ve bu amaçla gerekli masrafları karşılma borcu altına girerken, kiracı ise kira bedelini ödeme ve kiralanannı anlaşmaya uygun olarak kullanma borcu altına girer. Kira konusu mal, kiracının veya kiraya verenin bir kusuru olmaksızın telef olursa, kiraci borcundan kurtulur. Kiracı o tarihten itibaren kira bedelini ödemekle yükümlü olmadığı gibi, zaten ödemiş olduğu miktarın iadesini actio conduction ile talep edebilir. Bu nedenle kira konusu mala ilişkin hasar kiraya verene aittir (periculum est locataris).
Description
Keywords
Roma hukuku, Kira sözleşmesi, Sorumluluk, Hasar, Kusur
Citation