Publication:
Sinemasal Anlatının Yapılandırılma Sürecinde Sinema Dilinin Önemi: “Vavien” Örneği

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Taş Öz, Perihan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmanın amacı yüzyılımızın en önemli sanat formlarından biri olan sinema sanatında; sinemasal anlatının yapılandırılması sürecini incelemektir. Nasıl ki herhangi bir düşüncenin açıklık kazanması ve etkili olması ancak onun etkili bir dille ifade edilmesiyle mümkünse, bir sinema filminde de senarist ya da yönetmenin düşüncesinin açıklık kazanıp etkili olmasının tek koşulu, bu düşüncenin doğru bir sinema dili aracılığıyla yapılandırılmasıdır. Sinemasal anlatıyı oluşturan temel öğelerin, anlatının içeriği ve estetik bütünlüğü doğrultusunda bir araya getirilmesi süreci, sinema dilinin etkili yapılandırılmasına koşut bir süreçtir. Kamera hareketleri, çekim ölçekleri, renk, ses ve kurgu gibi başlıklar altında toplayabileceğimiz bu temel öğeler, sinematografik alfabenin temel yapı taşı işlevini gördüğünden, sinemasal anlatı içerisinde tartışmasız bir öneme sahiptir. Film estetiğinin en önemli göstergelerinden olan sinematografik biçim ve etkinin ilk kuralı, sinema dilinin ustalıkla kullanılmasıdır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen anlatım olanakları, sinema dilinin zenginleşmesi anlamında büyük katkı sağlamış ve buna paralel olarak her sinematografik tercih, daha da önemli hale gelmiştir. Çalışmanın kuramsal zeminine açıklık getirmesi bağlamında, son dönem Türk Sinemasına ait 2009 yılı yapımı; Yağmur Taylan ve Durul Taylan’ın yönettiği “Vavien” isimli film incelenecektir. Filmin sinema dilinin nasıl yapılandırıldığı, bu dilin anlatıya olan katkısı bağlamında ele alınacaktır. Sinematografik estetiğin etkili bir biçimde yapılandırıldığı bu filmden verilecek örneklerle, sinema dilinin etkili kullanımının film anlatısındaki katkısının açıklık kazanacağı düşünülmektedir.

Description
Keywords
Sinema , Sinema Dili , Sinemasal Anlatı , Sinematografi
Citation