Publication:
Resmi belgede sahtecilik suçu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016-03

Authors

Turhan, Çağda Nur

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçunun incelendiği bu yüksek lisans tezinin amacı; bu konuda önceki çalışmalardan ve kanun koyucunun ortaya koyduğu metinden yararlanarak, belge tanımı, suçun tarihçesini, suçun tüm unsurlarını ve oluşum şeklini, özelliklerini, özel görünüş biçimlerini, yargılamada yetkili mahkemeleri, ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerini, dava zamanaşımı, soruşturma ve kovuşturulma şekillerini, yaptırımını ve güncel gelişimini incelemek; bu sayede okuyucuya sağlam bilgi vermektir. Çalışma konusu suçun incelenmesi sırasında güncel gelişmeler, doktrinel farklılıklar ve Yargıtay kararlarından yararlanılmıştır.Bununla birlikte; bu çalışma aynı zamanda gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza giren bilişim sistemleri ve bu yolla işlenen bilişim suçları kavramının açıklanmasına ve bilişim sistemleri üzerinden incelenen resmi belgede sahtecilik eylemlerinin hukuki durumunu tespit ederek ve cezalandırılması ile ilgili ülkemizdeki uygulamanın ne şekilde gerçekleştiği konusunda da aşamalı ve güncel bilgiler vermektedir.

Description

The aim of this postgraduate thesis in informing about Forgery Of Official Documents which under the Article 204 of Turkish Criminal Code. In order tounderstand this subject, we used previous studies and tried to explain the description of official document, story of this offence, criminal provisions, features special appearences of this offence, authorized courts, aggravating factors, extenuating factors, the lapse of time, investigation and prosecution, sanetion and current affairs. While the examining the subject of this study , current affairs , supreme court decisions and diffrences between doctrines have been used.In the other hand , this study is giving information about information systems which came into our lives with developing technology explaination of Cyber Crime, determinating the legal statues of Cyber Crime and the enforcement of punishing this crime according to our legal system.

Keywords

Bilişim suçları, Cyber crimes, Kamu personeli, Public personnel, Kanunlar 5237 sayılı, Laws 5237 numbered, Resmi belgeler, Official documents, Sahte belge, False document, Sahtecilik, Falsification, Suç, Crime, Türk Ceza Kanunu, Turkish Penal Code

Citation