Yayın:
German Foreign Policy After Unification 'Normality' or 'Assertiveness?'

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2002-11
Yazarlar
Kaiser, Bianca
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışma, Almanya'nın 1990 yılında birleşmesinden sonra 'normal' mi yoksa 'iddialı' bir dış politika mı izlediğini incelemektedir. Bu amaçla, savaş sonrası dönemden 1989'a kadar geçen süre içinde Alman dış politikasını belirleyen prensiplerle birleşme sonrasındaki dönemden günümüze kadarki dönemde oluşan prensipler karşılaştırılmaktadır. Alman dış politikası genellikle süreklilik gösterirken, bazı gelişmeler paradigmatic değişimlere neden olmuşlardır. Bu anlamdaki en önemli gelişme, Alman askerlerinin NATO bölgesinin dışında çalıştırılması ile ilgili olan 'bölge-dışı' tartışmasıdır. Bu makalenin ana tezi Alman dış politikasının ne normal ne de iddialı olduğudur; aksine 'yeni' bir Alman dış politikasının geliştirilmiş olduğunu yönündedir. This article discusses whether German foreign policy after unification in 1990 has become 'normal' or 'assertive'. To this end, a comparison is made between principles guiding German foreign policy during the post-war period up uıntil 1989, and the post-unification period until the present. Whereas German foreign policy has generally been characterized by continuity, some developments have produced a paradigmatic change. The most important development in this regard is the 'out of area' discussion, which refers to the deployment of Germany soldiers outside NATO territory. However, the main contention of the article is that German foreign policy has neither become 'normal' nor 'assertive', but has rather developed into something 'new'.
Açıklama
Anahtar kelimeler
West Germany, United Germany, Foreign Policy Principles, 'out of area' discussion, 'proud to be German' discussion, Batı Almanya, Birleşik Almanya, Dış Politika İlkeleri, 'Alman olmaktan gurur duyma' tartışma, 'bölge dışı' tartışması
Alıntı