Publication:
3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında tapulu taşınmazların harici satış ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı yoluyla kazanılması

Date
2015-06
Authors
Tanrıkulu, Mutlu
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Ülkemizde kadastro çalışması yapılmamış yerlerde, tapulu taşınmazların harici (tapu dışı) satış sözleşmeleriyle el değiştirmesine ya da tapu maliki dışındaki kişilerce fiilen taşınmazın uzun yıllar kullanılmasına sıkça rastlanmakta, tapu sicilindeki hak durumu ile fiili durum birbirine uymamaktadır. Bu çalışmamızda, tapu siciline karşı oluşmuş olan bu fiili durumu hukukileştirmeyi ve eski tapu kayıtlarının yenilenmesini (tasfiyesini) amaçlayan 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 13/B-b ve 13/B-c maddesindeki "tapulu taşınmazların harici satış ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı yoluyla kazanılması" şartları incelenecektir.
Description
Our country where the cadastre survey hasn't been made, changing hands of the title deeds of immovable via the external contract of sale or using the immovable for long years by the others rather than the land owners has been observed frequently and the rights in the land registers and the actual sitation don't match with each other. In this study, the legal status of the actual state that was formed againist the land registry and the conditions of the obtaining the title deeds of immovable via external sales and extraordinary prescription that are in the articles of 13/B-b and 13/B-c in the Cadastre Law (3402) aiming the renewal ( liquidation ) of the old deeds.
Keywords
Gayrimenkuller, Real estates, Harici satış, External sale, Kadastro, Cadaster, Kadastro Kanunu, Cadastre Law, Kanunlar, Laws, Zaman aşımı, Prescription
Citation