Publication:
Davacı Tarafta İradî Taraf Değişikliği Yapılması ve Bu Konuya Yargıtay'ın Bakış Açısının Değerlendirilmesi

Date
2018-03
Authors
Taş Korkmaz, Hülya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Uygulamada ihtiyaç duyulması nedeniyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 124. maddesinde iradî taraf değişikliği yapılmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Bu hükümlere istinaden koşulları mevcutsa gerek davacı gerekse davalı tarafta taraf değişikliği yapılması mümkündür. Zira söz konusu hükümlerde davacı veya davalı terimi kullanılmamıştır. Ayrıca dava dilekçesi hazırlanırken hukukî veya fiilî bir yanılgı sonucu davalı taraf yanlış veya eksik gösterilebileceği gibi, davacı taraf da yanlış veya eksik gösterilebilir. İradi taraf değişikliğine ilişkin hükümlere istinaden yanlış gösterilen tarafın yerine gerçek tarafın geçirilmesi (taraf değişimi) mümkün olduğu gibi eksik gösterilen taraftaki bu eksikliğin giderilmesi için gerek mecburi dava arkadaşlığı gerekse ihtiyarı dava arkadaşlığı oluşturacak şekilde iradi taraf değişikliği (taraf katılımı) yapılması da mümkün olmalıdır.

Description
Keywords
İradi taraf değişimi, Taraf katılımı, İradi davacı değişimi, Davacı tarafta İradî taraf Değişikliği, İhtiyari dava arkadaşlığı Doğuracak şekilde taraf değişikliği.
Citation