Publication:
Davacı Tarafta İradî Taraf Değişikliği Yapılması ve Bu Konuya Yargıtay'ın Bakış Açısının Değerlendirilmesi

No Thumbnail Available

Date

2018-03

Authors

Taş Korkmaz, Hülya

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Seçkin Yayıncılık

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Uygulamada ihtiyaç duyulması nedeniyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 124. maddesinde iradî taraf değişikliği yapılmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Bu hükümlere istinaden koşulları mevcutsa gerek davacı gerekse davalı tarafta taraf değişikliği yapılması mümkündür. Zira söz konusu hükümlerde davacı veya davalı terimi kullanılmamıştır. Ayrıca dava dilekçesi hazırlanırken hukukî veya fiilî bir yanılgı sonucu davalı taraf yanlış veya eksik gösterilebileceği gibi, davacı taraf da yanlış veya eksik gösterilebilir. İradi taraf değişikliğine ilişkin hükümlere istinaden yanlış gösterilen tarafın yerine gerçek tarafın geçirilmesi (taraf değişimi) mümkün olduğu gibi eksik gösterilen taraftaki bu eksikliğin giderilmesi için gerek mecburi dava arkadaşlığı gerekse ihtiyarı dava arkadaşlığı oluşturacak şekilde iradi taraf değişikliği (taraf katılımı) yapılması da mümkün olmalıdır.

Description

Keywords

İradi taraf değişimi, Taraf katılımı, İradi davacı değişimi, Davacı tarafta İradî taraf Değişikliği, İhtiyari dava arkadaşlığı Doğuracak şekilde taraf değişikliği.

Citation