Publication:
Refik Halit Karay'ın hikayelerinde değişim

Date
2011-10
Authors
İyioğlu, Gülüzar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmada Refik Halit Karay'ın iki hikâye kitabı yani Memleket Hikâyeleri ve Gurbet Hikâyeleri'nde ?dil-anlatım, mekân, kişiler, zaman, mizah ve yergi? bakımından ne gibi farklar ortaya çıktığı incelenmeye ve çözümlenmeye; ayrıca yazarın yaşamı ve kendi dönemine kadar Türk hikâyeciliğinin evrimi gözden geçirilmeye çalışılmıştır. Refik Halit'in yaşamı ve edebi kişiliğinin, hikâyeciliğimizin Refik Halit'e kadar olan macerasının ve Refik Halit'in çağdaşları içindeki yerinin belirlenmesi konusunun çalışmaya eklenmesinin nedeni, Memleket Hikâyeleri ile Gurbet Hikâyeleri arasında gözlemlenen değişimin daha iyi anlaşılabilmesidir. Bu çalışma hazırlanırken yazar hakkında ve hikâyelerde değişim gözlenen alanlarda elbette edebiyat araştırmaları alanında en önemli isimlerin görüşlerinden yararlanılmış, sonra mümkün olduğunca onlardan bağımsız olarak kendi tespitlerimiz ortaya konmuştur.


In this study, two books of Refik Halit Karay, namely Memleket Hikayeleri (Stories of the Country) and Gurbet Hikayeleri (Stories of the Foreign Land ) have been investigated and analyzed for differences from the point of view of ?language usage, place, person, time, humor and satire?; also, the life of the author and the evolution of Turkish storytelling have been reviewed. The reason why the life of Refik Halit and his literary personality up to the adventure of our story writer Refik Halit and determining the location among his contemporaries have been added to this study in order to understand better the difference in the change between Memleket Hikayeleri and Gurbet Hikayeleri. During the preparation of this study, the advantages have been taken from the insight views of various literature researches of the most important names in this field and later, our own determination has been introduces as independent from the others as possible.

Description
Keywords
Türk Dili ve Edebiyatı , Hikaye , Karay, Refik Halid , Türk edebiyatı , Turkish Language and Literature , Story , Turkish literature , Türk Hikâyeciliği , Turkish Storytelling , Değişim , Change
Citation