Publication:
İhtiyacın Desteklenmesinde İhracat Kredi Sigortasının Rol ve Önemi, Ekonomik Büyümeye Katkısı

Date
2018-11
Authors
Çetiner, Müge
Eke, Selda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Amaç: Bu çalışmada amaçlanan gerek ülkemizde gerekse yurtdışında sigortalanmış kredili ticaretin dış ticaret üzerindeki etkisinin araştırılması ve konunun önemi üzerinde farkındalık yaratarak ülkemizde gelecekte çok büyüyebilecek bir potansiyele dikkat çekmektir. Metodoloji: Araştırmada iki temel gruplandırma bulunmaktadır, ilk olarak resmi destekli ihracat kredi sigortası ya da özel sektör kredi sigortası kuruluşları tarafından sigortalanan açık hesap ihracatın ve genel olarak uluslararası ticaretin desteklenmesi konusunda yapılan çalışma örnekleri incelenmiştir. İkinci olarak ise, ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi üzerinde durulmuş ve ihracat kredi sigortası desteği irdelenmiştir. Bulgular: Temel kavramlar ve literatür çalışmaları özetlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada sigortalanmış kredili satışların ticari akımları destekleyecekleri, tedarik zincirlerinin büyümesine neden olmaları sonucunda da, ticaret hacminin artmasına, ekonomik büyümeye katkı sağlayacakları bulgusuna ulaşılmıştır.

Description
Keywords
Uluslararası Ticaretin Finansmanı , Kredili Ticaret , Kredili Satışlar , Tedarikçi Kredisi , Açık Hesap Ticaret , Resmi Destekli İhracat Kredi Sigortası Kuruluşları , Özel Sektör Kredi Sigortası Kuruluşları , İhracat Kredi Sigortası
Citation