Yayın:
Canlandırma filmlerinde engelli karakter kullanımı: V. Propp'a göre Kayıp Balık Nemo filminin çözümlenmesi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2014-01
Yazarlar
Kınay, Ömür
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmada, Kitle İletişim Aracı olarak Canlandırma Sineması'ndaki gelişim incelenmiştir. Amerikan canlandırma filmlerinin oluşturucu firmalarından Disney ve Pixar'ın "Engellilik" temalı filmleri, Amerika'daki Engellilik Çalışmaları'nın (Disability Studies) gelişimi ve canlandırma filmlerine yansımaları çalışmanın temelini oluşturmuştur. Amerikan canlandırma sinemasının öncüsü olan Disney'in, 1941 yılında çevirdiği, uzun kulaklı bebek fil Dumbo'nun hikayesinin anlatıldığı "Dumbo" canlandırma filmi ile Disney-Pixar ortaklığıyla 2003 yılında oluşturulan, küçük yüzgeci ile okyanusta bir serüvene katılan palyaço balığı Nemo'nun hikayesinin gösterildiği "Kayıp Balık Nemo" (Finding Nemo) canlandırma filmleri arasında benzerlik ya da farklılıkları ele alınmıştır. Çalışmanın finalinde ise Vladimir Propp'un anlatı çözümlemesi yöntemiyle Kayıp Balık Nemo filmindeki eylem alanı ile karakterler incelenmiş, Propp'un masal anlatılarındaki 31 işlev saptanarak filmin analizi yapılmıştır. Anahtar Sözcükler: Kitle İletişim Araçları, Sinema, Canlandırma Sineması, Canlandırma Filmleri, Engellilik, Engelli Karakterler, Walt Disney, Pixar, Vladimir Propp
Açıklama
In this study, the development of animation film as a mass media to ol is examined. Animation film power houses Disney and Pixar's films based on "disability" as well as the development of disability studies in the United States and its reflections on animation film have formulated the basis of this study. Pioneer animation film producer Disney's 1941 production of the long-eared baby elephant "Dumbo's animation film and the 2003 co-production between Disney and Pixar "Finding Nemo" ? a film about a clown fish out on an adventure across the ocean with his small fins, are compared and contrasted. At the end of the study, the space of the action and the characters of Finding Nemo are analyzed in the context of the 31 functions of fairy tale narratives determined by Vladimir Propp. Key Words: Mass Media Tools, Cinema, Animation Movies, Disability, Disabled Characters, Walt Disney, Pixar, Vladimir Propp
Anahtar kelimeler
Canlandırma, Canlandırma, Animation, Engelliler, Handicappeds, Kitle iletişim araçları, Kitle iletişimi, Mass communication
Alıntı