Publication:
Milletlerarasi Özel Hukukta Atif (RENVOI)

Date
2017-07
Authors
Mesci, Barış
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Çalışmamızın konusunu milletlerarası özel hukuk doktrininin en tartışmalı meselelerinden biri olan atıf (renvoi) teşkil etmektedir. Bu kapsamda sırasıyla atıf kavramı, atıf teorisi ve atıf çeşitleri hakkında bilgi verilmiş; atfın lehinde ve aleyhinde ileri sürülen görüşler sunulmuş; bilhassa Lahey Milletlerarası Özel Hukuk Konferansı bünyesinde hazırlanan milletlerarası sözleşmelerde, bazı yabancı hukuklarda ve Türk hukukunda atfın yeri üzerinde durulmuştur.

Description
Keywords
Atıf, Renvoi, Atıf Teorisi, Kanunlar İhtilafı Kuralları, Maddi Hukuk Kuralları, Yabancı Hukuk, Uygulanacak Hukuk, Hâkimin Hukuku
Citation