Yayın:
Gömülü Betonarme Boruların Analitik ve Sayısal Yöntemler ile Tasarımı

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2022
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Turkish Chamber Civil Engineers
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Gömülü betonarme borular, kentsel altyapının kritik bileşenleridir. Tasarımlarında, boru özellikleri, boruyu çevreleyen dolgu zemin, yataklama koşulları ve etki eden dış yükler dikkate alınarak ampirik veya sayısal yöntemler kullanılır. Bu çalışmada, uygulamada yaygın olarak kabul gören ampirik ve sayısal analiz yöntemleri dikkate alınarak yapılan tasarım hesaplarındaki farklılıklar geri dolgu malzeme türü, dolgu yüksekliği ve boru çapı değişimi dikkate alınarak parametrik analizler ile incelenmiştir. Çalışma sonuçları, sayısal analizlerde zemin-boru etkileşiminin gerçekçi olarak dikkate alınması nedeniyle hesaplanan gerekli donatı alanlarının geleneksel tasarım yöntemlerinden elde edilen değerlere göre daha düşük olduğunu göstermektedir.
Buried reinforced concrete pipes are critical components of urban infrastructure. Their design can be conducted using empirical or numerical methods, which consider the properties of the pipes, backfill surrounding the pipe, bedding conditions and loads acting on the pipes. In this paper, a parametric study taking into account different backfill materials, burial depths, and pipe diameters was utilized to investigate the differences in design calculations obtained from widely accepted empirical and numerical analysis methods. Results indicate that required reinforcement areas calculated using numerical analyses are smaller than those obtained from traditional design methods due to realistic consideration of soil-pipe interaction.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Gömülü Betonarme Boru Tasarımı, Dolaylı Tasarım, Doğrudan Tasarım, Zemin-yapı Etkileşimi, Sayısal Analiz
Alıntı
Demirci, O. , Kılıç, H. & Yazıcı, G. (2022). Gömülü Betonarme Boruların Analitik ve Sayısal Yöntemler ile Tasarımı . Teknik Dergi , 33 (6) , 12761-12787 . DOI: 10.18400/tekderg.832727