Publication:
Erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma: Türkiye kökenli yayınlara yönelik bir değerlendirme

Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Erken çocukluk döneminde gelişimin hızlı olması, birçok yeterliliğin bu dönemde edinilmesi ve bu yeterliliklerin kalıcı olması açısından yaşamın en önemli yılları olarak kabul edilmektedir. Bu yıllarda sunulan eğitim için geliştirilmiş program ve uygulamaların çocuklar üzerindeki etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda mevcut araştırma Türkiye’de erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma bağlamında yapılan yayınlara yönelik bir değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma yayınlara yönelik belli kriterlere göre bir değerlendirmeyi içerdiği için nitel bir çalışma olarak kurgulanmış ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını, erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma ile ilgili yapılmış Türkiye menşeili yayınlar oluşturmaktadır. Araştırmanın veri kaynağı nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yayınların niteliğine göre kategoriler oluşturularak içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın veri kaynağının analizi sonucunda araştırma sayısının düşük olduğu buna karşın son yıllarda araştırmaların arttığı ve bu araştırmaların büyük bir çoğunluğunun bildiri türünde olduğu, farkındalık düzeyini incelemek amacıyla yapıldığı saptanmıştır. Bununla birlikte örneklem olarak çocukların belirlendiği araştırmaların yüksek olduğu ve hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir.
The Early childhood is a rapid period of development of human life and is considered to be the most important years of life due to acquisition of many qualifications and the permanence of these competences in the ensuing years. For this reason, the programs and practices developed for these years of education have a profound effect on children. In this context, the present research aims to evaluate the publications in the context of sustainable development for early childhood education in Turkey. The research was structured as a qualitative study because it included an evaluation according to certain criteria for publications, and document analysis method was used. The data set of the study constitutes publications originating in Turkey on sustainable development for early childhood education. Content analysis was performed by creating categories according to qualitative research methods of the research data set and qualitative analysis of document review publications. The analysis of the data set of the research demonstrates that there is few research studies conducted, however; in recent years, the number of research studies has dramatically increased in number, and a large majority of these studies are in the form of papers that aim to examine the level of awareness. In addition, it has been determined that the research on which the children are identified as the sample is high and both quantitative and qualitative research methods are frequently used.
Description
Keywords
Erken çocukluk eğitimi, sürdürülebilir kalkınma, erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma, Early childhood education, sustainable development, sustainable development for early childhood education
Citation