Publication:
Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda Haksız Fiil Zamanaşımı

Date
2012-01
Authors
Tütüncü, Muharrem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Haksız fiil zamanaşımı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 72’nci maddesinde düzenlenmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde özellikle depremler gibi zararın sonrasından ortaya çıktığı haksız fiillerde Yargıtay’ın mutlak zamanaşımı süresinin başlangıcını deprem tarihi olarak kabul etmesi üzerine başlayan tartışma, mutlak zamanaşımı süresinin on yıl olarak yasalaşmasıyla tamamlanmıştır.Normal zamanaşımı süresi ise Kıt’a Avrupa Hukukun’daki genel eğilim doğrultusunda bir yıldan iki yıla çıkarılmıştır.

Description
Keywords
Zamanaşımı , Haksız fiil zamanaşımı , Culpa in contrahendo,zamanaşımı sürelerinin başlangıcı , depremden doğan zararlar
Citation