Publication:
Kentsel Siluetin Çeşitlilik Açısından Değerlendirilmesinde Entropi Yaklaşımı

Date
2006-07
Authors
Bostancı, Seda H.
Ocakçı, Mehmet
Şeker, Serhat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Kent formunu anlamak için, kentsel siuetler temel referans noktalarıdır. Kentsel formun değişimi, özellikle kıyı siluetinde net bir şekilde gözlemlenebilir. Kentsel siluetin değişimi ve estetiğinde, görsel çeşitlilik önemli konular arasındadır. Kent siluetlerinin estetik açıdan çeşitliliği, enformasyon kuramına bağlı entropi ile ölçüleebilmektedir. Enformasyon teorisi ile yeniden tanımlanan entropi, disiplinler arası uygulama olanağı sunan bir yaklaşımdır ve mimaride de cephelerin görsel zenginliğini ölçmek için kullanılmıştır. Bu yaklaşımla ele alınan çalışmalarda cephe soyutlamaları yapılarak görsel veri, çeşitli biçimsel özellikleri ile kodlanmış ve entropi değerleri elde edilmiştir. Bu çalışmada farklı ülkelerden kent siluetlerinin estetik açıdan, çeşitlilik özelliğinin , entropi yaklaşımı ile değerlendirmesi yapılmaktadır. Böylece entropi analizinin, kentsel estetik değerlendirmeye katkıları ortaya koyulmuştur.
Urban skylines are the basic references to understand the urban form. The change of urban form can be clearly observed especially in the waterfront skyline view. The visual diversity is the important part of change and aesthetic of the urban skyline. The aesthetical divercity of the urban skylines can be measured by the entropy whiich is a part of information theory. Entropy redefined bye the theory of information is an approach which can be used in multidisciplinary field and also be used in measuring of the visual richness of the architectural facades. In the studies where this kind of approach is fallowed, along with abstraction of facades, visual data is coded by various formal properties and then their entropy results are obtained. In this work some of the urban skylines of different world cities were analyzed for their aesthetical diversity by the entropy analysis was discussed.
Description
Keywords
kentsel siluet, entropi, enformasyon teorisi, tasarım kriterleri, çeşitlilik, urban silhouette, entropy, information theory, design criteria, diversity
Citation