Publication:
Ülkemiz Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Yeri

Date
2007
Authors
Çetiner [İşeri], Emine Müge
Ulusan, Meltem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Türk bankacılık sistemindeki yeniden yapılandırma ve ekonomik konjonktürdeki olumlu gelişmeler, yabancı bankaların sektöre olan ilgisini arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, 2003-2005 yıllarını kapsayan bir dönem içinde ülkemizde yabancı bankaların gelişmelerinde gösterdiği seyri çeşitli kıstaslara göre incelemek ve yabancı bankaların sektördeki konumunu tespit etmeye çalışmaktır.


Restructuring in Turkish banking system and positive developments in the economic conjuncture increased foreign banks’ interest in the sector. The aim of this study is to analyze foreign banks’ progress in 2003-2005 period, due to various criteria and trying to determine their location in the sector.

Description
Keywords
Yabancı Bankalar , Aktif Karlılığı , Özsermaye Karlılığı , Mevduat , Kredi , Foreign Banks , Return on Asset , Return on Equity , Deposit , Loan
Citation