Publication:
Proje yönetimi bir inşaat projesinin primavera ile planlanması

Date
2007-01
Authors
Alpay, Ceren
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Günümüzde bilgisayar destekli planlama çok yaygındır. Planlama bir işin optimum süre ve maliyetle gerçekleştirilebilmesi için, işle ilgili tüm birimlerin, sıra, süre, yer, kapasite ve maliyet açısından zamana bağlı olarak koordine edilmesi işlemidir. Belirli bir zaman süresi içinde tamamlamak zorunda olduğumuz işleri nasıl yapıcağımızı ve hangi sırayla yapacağımıza karar verir uygularız. Bu işler günlük yaptığımız işler ise, hiç sıkıntı çekmeden işleri hangi sırayla ve nasıl yapacağımıza karar verir yaparız. Fakat işler her gün karşılaşılmayan işler ise durum biraz daha zorlaşır. İşlerin sayısı ve aralarındaki ilişkiler arttıkça iş daha karmaşık bir hale gelir. Bunların daha basit, karmaşık olmayan bir hale getirebilmek için o işle ilgili çeşitli dökümanlar hazırlanmalıdır. Yapılan dökümanlar öngörülen hedefe yani işin bitiş süresine ve mevcut koşullara uygun bir biçimde planlanması gerek. İş, ekonomik açıdan önemli boyutları bulunan bir inşaat projesi ise iş programı çok büyük önem taşır. Böyle bir projenin öncelikle ana işlemlerin yani aktivitelerinin belirlenmesi gerekir. Daha sonra bu işlemlerin sıra, süre, maliyet açısından planlanması gerekir. Kritik aktivitelerin belirlenmesi de projenin istenilen sürede bitirilmesine ve ekonomik olarak tamamlanabilmesine yardımcı olur. Aktiviteler arasında koordinasyon sağlanırsa, kritik aktivitelerde daha doğru bir biçimde belirlenebilir. Bu gibi nedenlerden dolayı artık çoğu inşaat şirketi hem ekonomik olması bakımından hem de şartnamelerde zorunlu olarak istendiğinden dolayı iş programı kullanmaktadır. Bunlar dünyada en yaygın olanı Primavera Project Planner'dır. İleriki bölümlerde Primavera'nın kullanımı ve planlamanın önemini açıklayacağım. Son olarakta Primavera Project Planner ile Meb okul projesinin planlanmasını anlatacağım.


Today computer supported planning is very widely used. Planning is the coordination of every unit about the job; order time, place, capacity and cost according to time management, within the optimum time and cost. If the things we are required to accomplish are being done daily, we should be able to decide in which order and how they should be done. In the case of a rare job, it may be harder to manage that situation. As the number of the jobs and their relation to each other mount up the job becomes even more complicated. To simplify these, various documents should be prepared. These documents should fit the present conditions and also the finising time. If the project carries an economical importance, this project becomes even more important. In a plan like this main activities should be appointed earlier. These activities should be planned according to order, cost and time. Determining critical activities helps finish the project ecomomically within the the time that is desired. If a corelation is created between the activities, it would be easier to determine the more critical activities. Last but not least; because of reasons, like mentioned above now many engineering companies prefer to use a job program ( project program ) . This is also because it's more economical and it is required in the paratemeters. The most widely used of these programs is, the primevera project planner. In the upcoming sections, the use and importance of primevera will be expained. And finally the Meb School project will be explained with the primevera project planner.

Description
Keywords
inşaat mühendisliği , civil engineering
Citation