Publication:
Enez arkeolojik kazısından çıkan bazı seramiklerin FTIR ve Raman spektroskopik yöntemleri ile incelenmesi ve pişirilme sıcaklıklarının saptanması

Date
2021
Authors
Yılmaz, Şükran Bahadır
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Fizik Ana Bilim Dalı / Fizik Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Fourier Dönüşümlü Kırmızı-altı (FTIR) spektroskopisi ve mikro-Raman (µ-Raman) spektroskopisi teknikleri kullanılarak 12 seramik örneğinin moleküler düzeyde içerikleri incelenmiş, pişirilme sıcaklığı ve pişirme atmosferi belirlenmiştir. Buna ek olarak Pişmiş toprak seramiklerin mineral yapısı da belirlenmiştir. Çalışmanın kapsamını oluşturan seramikler, 1971 yılından beri devam Enez (Ainos) arkeolojik kazısının nekropol alanlarından biri olan Su Terazisi Nekropolü'nden çıkarılmıştır. Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Sait BAŞARAN rehberliğinde belirlenen on iki adet seramik örnek Enez (Ainos) Su Terazisi Nekropolü kazısından 2011 ve 2012 sezonunda çıkarılmıştır.


By using Fourier Transformed Infrared (FTIR) spectroscopy and micro-Raman (µ-Raman) spectroscopy techniques, the molecular content of 12 ceramic samples were examined and also firing temperature and firing atmosphere were determined. In addition, the mineral structure of terracotta ceramics has been determined.The ceramics that constitute the scope of this study were excavated from the Su Terazisi Necropolis, one of the Necropolis areas of the Enez (Ainos) archaeological excavation, which has been continuing since 1971. Twelf ceramic samples determined under the guidance of Prof. Dr. Sait BAŞARAN who was the scientific advisor of the excavation, were excavated in the 2011 and 2012 seasons of the Enez(Ainos) Su Terazisi Necropolis excavation.

Description
Keywords
Fizik ve Fizik Mühendisliği , Edirne-Enez , Kil , Kızılötesi spektroskopi , Raman spektroskopisi , Seramikler , Titreşim spektroskopisi , Physics and Physics Engineering , Edirne-Enez , Clay , Infrared spectroscopy , Raman spectroscopy , Ceramics , Vibration spectroscopy
Citation