Yayın:
Rekabet Gücü Ve Türkiye’nin Konumu Üzerine Bir Değerlendirme

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2016-04
Yazarlar
Dereli, Deniz Dilara
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Günümüz dünyasında yaşanan hızlı dönüşüm ülkeleri kıyasıya rekabetin yaşandığı piyasa ortamına itmektedir. Bu yarış içerisinde ülkeler rekabet güçlerini korumak ve arttırmak amacıyla ar-ge faaliyetleri, ileri teknoloji kullanımı ve yenilikçi yaklaşımlarla rekabet temelli yeni stratejiler oluşturmak zorunda kalmaktadırlar. Ülkelerin uluslararası rekabetteki konumları, yeni pazar koşullarına ne kadar uyum sağladıklarına bağlı olmaktadır. Yatırım, üretim, satış, pazarlama, dağıtım faaliyetlerinde etkinlik ile ülke refahının yükseltilmesi, yeni potansiyellere erişilmesi ile rekabet gücünün arttırılması mümkün olmaktadır. Firma, endüstri ve ülke ölçeğinde değerlendirilebilen rekabet gücü, ülkelerin sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirebilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada rekabet gücünü belirleyen faktörlerden yola çıkarak Dünya Ekonomik Forumu tarafından oluşturulan Küresel Rekabetçilik Endeksi değerlendirilerek Türkiye’nin son dönemdeki rekabet gücü analiz edilmeye çalışılacaktır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Rekabet Gücü, Rekabet Gücü Endeksi, Büyüme, Competition power  , Competitiveness Index, Growth
Alıntı