Publication:
Cahit Zarifoğlu üzerinde Rainer Maria Rilke etkisi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10
Authors
Soylu, Ümit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmanın konusu Türk şair ve yazar Cahit Zarifoğlu üzerinde Alman şair ve yazar Rainer Maria Rilke'nin etkisidir. Araştırmanın hedefi Cahit Zarifoğlu'nda Rilke izlerini bulmaktır. Araştırmada her iki şairin hayatları ve eserleri anlatıldıktan sonra öncelikle Zarifoğlu ve arkadaşlarının Rilke hakkındaki düşünceleri ve Zarifoğlu'nun, Rilke'nin Malte Laurids Brigge'nin Notları adlı eseri hakkındaki bitirme tezi incelenmiştir. Ardından Zarifoğlu'nun Yaşamak adlı günlüğü ve Rilke'nin Malte Laurids Brigge'nin Notları adlı otobiyografik romanı başta olmak üzere şairlerin bazı mensur eserleri şekil ve içerik olarak karşılaştırılmış ve benzerlikler ortaya konmuştur. Zarifoğlu'nun benimsediği Rilke'nin bazı görüşleri yine mensur eserleri aracılığıyla belirlenmiştir. Şairlerin manzum eserlerinden bir kısmı önce şekil açısından incelenmiş, ardından bazı içerik özellikleri karşılaştırılmış ve ortak noktalar tespit edilmiştir. Bu incelemelerin sonucunda Cahit Zarifoğlu'nda, Alman şair Rilke'nin etkisinin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Description
This study deals with German poet and writer Rainer Maria Rilke?s influence on Turkish poet and writer Cahit Zarifoğlu. It also aims to establish what the signs of this influence are. In the study, following a description of the lives and works of both poets, Zarifoğlu?s and his friends? thoughts about Rilke have been analysed together with Zarifoğlu?s thesis about The Notebooks of Malte Laurids Brigge by Rilke. Then, through Zarifoğlu's diary Yaşamak and Rilke's autobiographical novel The Notebooks of Malte Laurids Brigge, some prosaic works from both poets have been compared in form and content; the similarities between these works have been highlighted, as well as how some of Rilke?s ideas were adopted by Zarifoğlu. Some poetic works from both poets have also been analysed; their forms as well as the specificities of their contents have been compared, revealing noticeable similarities. Through these studies it clearly transpires that German poet Rilke has had a significant influence on Cahit Zarifoğlu.
Keywords
Alman edebiyatı , German literature , Edebiyat , Literature , Karşılaştırmalı edebiyat , Comparative literature , Rilke, Rainer Maria , Türk edebiyatı , Turkish literature , Zarifoğlu, Cahit
Citation