Publication:
Elektronik turizm analizi, uygulamaları ve beklentiler

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04
Authors
Kıroğlu, Pelin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmanın konusu internet kullanımının artan potansiyeline paralel olarak elektronik ortama taşınan ticaret ve hizmet sektöründe ortaya çıkan elektronik turizm kavramıdır. Hedef, günümüz uygulamaları ve gelecek beklentileri göz önünde bulundurularak e-turizmin olası getirileri hakkında öngörüde bulunmaktır. Araştırma insanların e-ticarete yönelim sürecinin irdelenmesiyle başlamış ve zaman içerisinde elektronik ticaret hacmindeki değişiklikler ve kullanıcı profilinin yapısı baz alınarak sistemin analizinin yapılmasıyla devam etmiştir. Turizm sektöründeki e-ticaret uygulamaları incelenmiş ve e-turizmin SWOT analizi yapılmıştır. Çalışmada elektronik ticaretin turizm sektöründe yarattığı faydalar göz önünde bulundurularak, acenteciliğin biteceği öngörülmüş ve e-turizmin gelecek potansiyeli düşünülerek şu andaki uygulamaların eksiklikleri ve çözüm önerileri belirtilmiştir.

Description
Keywords
Turizm , İşletme , Elektronik , Elektronik müşteri ilişkileri yönetimi , Elektronik ticaret , Turizm , Turizm sektörü , İnternet , Tourism , Business Administration , Electronic , Electronic customer relations management , Electronic commerce , Tourism , Tourism sector , Internet
Citation