Publication:
Yönetişimde Etkili İletişim

Date
2004-04
Authors
Zeybek, Işıl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Yönetişim kavramını son zamanlarda sıkça duymaya, okumaya alıştık. Ancak hala kavramın içeriğinin ne olduğunu çok açık bir biçimde bilmiyoruz, bilemiyoruz. Siyasal Ekonomik alanlarda ve örgüt iletişimi çerçevesinde yönetsel bağlamda karşımıza çıkan bu eylemi öncelikli olarak sözlükbilimse açıdan irdeleyerek sözcüğün köken sel yapısını irdelemeye çalıştık. Ayrıca yönetişim uygulamalarında iletişimin yerini ve önemini belirlemeyi amaçlayarak, yaşamımızdaki bu iki etkin ve etkili eylemin birbirlerini nasıl beslediklerini ve nasıl işlevsellik bulgulamaktı hedefimiz. Bu amaç çerçevesinde de, yönetişimin uygulanmasında araç niteliğiyle kullanılmaya başlanan ve iletişim şemsiyesi altında yer alan etkili iletişim, internet ve sponsorluk gibi kavram ve teknikler aracılığıyla katılımcılığın, saydamlığın, açıklığın, hesap verilebilirliğin ne biçimde gerçekleştiğini bulgulamaya giriştik.


Within the political, economic fieldsand communication of organizations we try to examine governance which we confront the way of administral context. We examine through the ethimological strucof the Word ’’governance’’. Besides we aimed to Show the importance and place of communication in the application of gövernance. Our goal was to find out the two dominant and effective actions in our life and how communication and governance fed each other. In the subject we examined in the article was application techniques of governance and the feature of the concept governance.

Description
Keywords
Yönetişim , Etkili İletişim , Örgüt İletişimi , Sponsorluk , İnternet , Governance , Effective communication , Sponsorship , Internet
Citation